Уголовный процесс зарубежных стран
Принципи правосуддя
00
Система принципів правосуддя (принципів організації та діяльності суду) Принципи — це основоположні ідеї. Це ті норми права, в яких в концентрованій
Uchebnik-free